Spring til indhold

Ledelse og medarbejdere i Danmarks Genopretningsfond

Ledelsen i Danmarks Genopretningsfond

Ledelsen i Danmarks Genopretningsfond består af en bestyrelse udpeget af Finansministeren samt en direktør ansat af bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der træffer alle beslutninger om Danmarks Genopretningsfonds investeringer og frasalg heraf.

Medarbejdere

Administrationsselskabet for Danmarks Genopretningsfond A/S varetager administrationen af Danmarks Genopretningsfond. Nedenfor er en oversigt over medarbejdere i Administrationsselskabet for Danmarks Genopretningsfond A/S.