Spring til indhold

Ledelse og medarbejdere i Danmarks Genopretningsfond

Ledelsen i Danmarks Genopretningsfond

Ledelsen i Danmarks Genopretningsfond består af en bestyrelse udpeget af Finansministeren samt en direktør ansat af bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der træffer alle beslutninger om Danmarks Genopretningsfonds investeringer og frasalg heraf.