Spring til indhold

Disclaimer

Ingen har retskrav på at modtage en investering fra Danmarks Genopretningsfond A/S.

Oplysninger, vilkår og betingelser mv. beskrevet på denne hjemmeside har alene vejledende karakter. Endvidere er oplysningerne, vilkår og betingelser m.v. foreløbige, generelle og genstand for efterfølgende individuelle forhandlinger og endelig diskretionær aftaleindgåelse. Der foreligger med de på hjemmesiden indeholdte oplysninger hverken en hensigtserklæring om aftaleindgåelse, et tilbud om investering eller fremsættelse af opfordring til tilbud om investering. Der kan således ikke støttes ret på de generelle og foreløbige vilkår og betingelser mv. beskrevet på hjemmesiden. Danmarks Genopretningsfond A/S forbeholder sig herudover ret til at foretage ændringer på hjemmesiden til enhver tid, og offentligt tilgængelige versioner af dokumenter på hjemmesiden afspejler ikke nødvendigvis den senest godkendte eller gældende version af dokumentet.

Virksomheder, der har anmodet om eller overvejer at anmode om rekapitalisering fra Danmarks Genopretningsfond A/S, opfordres til at søge rådgivning om de juridiske, finansielle, skattemæssige og kommercielle forhold.